You are here

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD “COCA-COLA/Euro 2024” S14-S18

Artikel 1: Algemeen

1.Huidige voorwaarden van de wedstrijd “Coca-Cola Euro 2024” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service’) en aan de maatschappij Unlimitail België, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Boudewijnlaan 29, bus 3B, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 1002.221.024 (hierna "Unlimitail").

2.Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3.Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1.Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2.Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3.Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4.De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service en Unlimitail, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

1.De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.eu.

2.De Actie begint op 01/04/2024 (startdatum van de Actie) en eindigt op 06/05/2024 om middernacht. Alleen de boodschappen tussen 01/04/2024 en 29/04/2024 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden. Voor bestellingen op carrefour.eu moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden. De coupons, om de gespaarde Bonuspunten aan het einde van de Actie te krijgen, kunnen worden gedownload in een e-mail die vanaf 20/05/2024 wordt verstuurd. Ze zijn bruikbaar tot 23/06/2024 om middernacht. De datum staat vermeld op de coupon.

3. Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken via de website www.bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 29/03/2024 tot en met 29/04/2024.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

°De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

°Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd, zijn gegevens vervolledigen

°De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4. Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer bonuspunten sparen en sparen voor deelnames aan de wedstrijd door deelnemende producten (zie Art 3.7) te kopen. De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen en scannen bij aankoop van de producten van de deelnemende merken aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de boodschappen tussen 01/04/2024 en 29/04/2024 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

5. Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card was gescand aan de kassa bij de aankoop.

6. Het is niet toegestaan om meer dan 1 keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening.

7. Het aantal deelnemende merken kan toenemen tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn alle producten van de volgende merken: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar Zero Caféine, Sprite, Fanta, Royal Bliss, Appletiser, Aquarius, Powerade, Fuze Tea, Chaudfontaine, Tropico et Minute Maid die verkocht worden bij Carrefour Belgium.

8. De waarde die wordt meegeteld voor de actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

9. Het spaarniveau van de deelnemer wordt gedurende de actie door Carrefour gevolgd. Tijdens de actie ontvangen deelnemers een e-mail om hen te laten weten wanneer er deelnames beschikbaar zijn. Iedere week wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de status van zijn spaarniveau via mail.

Artikel 4 : De Spaar-actie

1.Winsten worden toegekend op basis van het spaarniveau dat bereikt is aan het einde van de spaarperiode (29/04/2024). De mogelijke winsten zijn als volgt, voor een spaarniveau dat overeenkomt met :

°500 Bonuspunten worden gespaard bij aankoop van €50 aan deelnemende producten

°1000 Bonuspunten worden gespaard bij aankoop van € 70 aan deelnemende producten

°1.500 Bonuspunten worden gespaard bij aankoop van € 80 aan deelnemende producten.

Deze winst kan niet worden gecumuleerd.

2. De winsten worden in de vorm van een coupon per e-mail verstuurd naar het adres dat de deelnemer heeft opgegeven bij de registratie. Er wordt slechts één e-coupon per winactie en per inschrijving gekoppeld aan een Carrefour Bonus Card verstuurd. De coupon kan slechts één keer per account worden gebruikt.

3. De coupon wordt per e-mail verstuurd vanaf 20/05/2024.

4. Om de coupon te verzilveren, moet de deelnemer, naast zijn Carrefour Bonuskaart, de coupon tonen aan de kassa van deelnemende Carrefour-winkels wanneer hij het equivalent in euro's van deelnemende producten koopt of heeft gekocht. De verschillende spaarniveaus zijn :

°Voor elke gespaarde 500 Bonuspunten koopt de deelnemer minimaal €5;

°Voor elke gespaarde 1000 Bonuspunten koopt de deelnemer minimaal €10;

°Voor elke 1500 gespaarde Bonus Points koopt de deelnemer voor minimaal €15.

Op deze manier worden de Bonuspunten bijgeschreven op het account van de deelnemer.

5. Als het meegedeelde e-mailadres onjuist blijkt te zijn, gaat de bon terug naar Carrefour en verliest de winnaar elk recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Carrefour aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

6. Waardebonnen zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden overgedragen aan derden of worden ingewisseld voor geld of enig ander product.

7. Elke coupon is geldig, in combinatie met de Carrefour Bonus Card, in Carrefour hypermarkten, Carrefour market supermarkten en Carrefour express convenience stores in België zoals aangegeven op de coupon of online op carrefour.eu, tot de datum aangegeven op de coupon.

8. Elk (schriftelijk) verzoek met betrekking tot deze Actie moet worden verzonden via ons contactformulier dat beschikbaar is op www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen

9. Als de waardebon wordt geweigerd of als de winnaars om een andere reden de waardebon niet krijgen, gaat de waardebon terug naar Carrefour en verliest de winnaar elk recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 5: De wedstrijd

1.De aankoop van de deelnemende producten tussen 01/04/2024 en 29/04/2024 geeft recht op Bonuspunten (zie Art. 4) en op een of meerdere deelnames aan de wedstrijd. In het totaal zijn er 16 deelnames te verdienen en tot maximal 1500 Bonuspunten te sparen:

-Bij aankoop van minstens 0,10 EUR: 1 deelname aan de wedstrijd;

-Bij aankoop van minstens 50 EUR: 5 extra deelnames aan de wedstrijd (6 in totaal); en 500 Bonuspunten

-Bij aankoop van minstens 70 EUR: 5 extra deelnames aan de wedstrijd (11 in totaal); en 1000 Bonuspunten

-Bij aankoop van minstens 80 EUR: 5 extra deelnames aan de wedstrijd (16 in totaal) en 1500 bonuspunten

Enkel de aankoop van de deelnemende producten waarvoor de Carrefour Bonus Card gescand werd, komen in aanmerking.

2.De extra deelnames kunnen gebruikt worden door in te loggen op www.bonusland.be. Iedere week krijgen de deelnemers een e-mail van waarin de extra deelnames vermeld worden met een link naar de wedstrijdvragen.

3.Er kan tot 06/05/2024 middernacht worden deelgenomen aan de wedstrijd.

Artikel 6: Toewijzing van de winst

1.De winnaars zijn de personen die voldoen aan alle wedstrijdvoorwaarden:

-Ze moeten correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door hun gegevens in te vullen en minstens één deelnemend product hebben gekocht.

-Ze moeten correct geantwoord hebben op de hoofdvraag van de wedstrijd en correct geantwoord hebben op de schiftingsvraag. Als niemand de schiftingsvraag correct heeft beantwoord, de winnaars zijn de personen die de hoofdvraag correct beantwoord hebben en van wie het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt. In geval van ex aequo, de ene die de eerst heeft goed beantwoord wordt de winnaar.

2. In totaal zullen er 5 winnaars zijn.

3. De te winnen prijs per winnaar zijn de volgende prijzen :

°1 duoticket voor de wedstrijd België-Roemenië op 22 juni 2024 in Keulen, Duitsland, in het kader van Euro 2024. De wedstrijd, het busvervoer heen en terug, maaltijd en dranken wordt verzorgd door Coca-Cola. Alle andere kosten zijn uitsluitend voor rekening van de winnaars.

4. De winnaars zullen vanaf 20/05/2024 via mail gecontacteerd worden door Bonusland.

5. In deze e-mail wordt de winnaars gevraagd contact op te nemen met Coca-Cola, die hen vervolgens alle informatie zal geven die ze nodig hebben om te genieten van de unieke ervaring die ze hebben gewonnen.

6. Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard ook.

7. Als het meegedeelde adres onjuist blijkt of als een prijs niet wordt opgeëist binnen de maand na het einde van de wedstrijd zonder dat de organisatoren hiervoor verantwoordelijk zijn, verliest deze winnaar zijn recht op de prijs en blijft deze laatste de eigendom van de organisatoren. In dit geval verliest de winnaar het recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

8. Er wordt niet gecommuniceerd over dit reglement of over de resultaten van de wedstrijd.

9. Er wordt maar één prijs toegekend per familie die titularis is van dezelfde Carrefour Bonus Card.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1.De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedure. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2.De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat hij verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3.De organisator behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

4.De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5.De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

6.De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7.Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden.

8.De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

°Elk geval van overmacht of een beslissing van de autoriteiten die het de winnaar onmogelijk maakt van de prijs te genieten, hetzij op het vlak van transport, hetzij op eender welke andere manier.

°Ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard dan ook en hoe dan ook veroorzaakt, voortvloeiend uit de deelname aan deze Wedstrijd, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs in welke vorm dan ook.

°Door derden veroorzaakte verliezen en/of vertragingen in welke vorm dan ook.

°De onmogelijkheid voor de winnaar om deel te nemen op de door Coca-Cola vastgestelde datum.

°Eventuele extra kosten en/of verblijfs- of vervoerskosten - anders dan de kosten die uitdrukkelijk in dit reglement worden genoemd als zijnde gedekt door Coca-Cola - die de winnaar mogelijk moet maken als gevolg van

°De onmogelijkheid voor de winnaar om te vertrekken ten gevolge van een beslissing van de autoriteiten, een weigering van de autoriteiten, het niet verschijnen van de winnaar op de dag van vertrek op de aangegeven tijdstippen, het ontbreken of de ongeldigheid van een visum of paspoort of enig ander voor het vertrek vereist document.

°De winnaar niet kan deelnemen wegens gezondheidscrisismaatregelen (Covid-19), quarantaine of een positieve Covid-19-test.

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

In het kader van het beheer van de “Coca-Cola Euro 2024”-actie, verwerkt Carrefour, als verwerkingsverantwoordelijke, en Shelf Service en Unlimitail, als verwerkers, de persoonsgegevens van de deelnemers conform de wetgeving met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform haar Privacyverklaring , beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie: achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, postcode, Bonus Card nummer, datum en tijdstip van participatie , postadres, het antwoord op de algemene voorwaarden van de Actie en op de Carrefour Bonus Card (indien van toepassing) , e-mail statistieken, in aanmerking komende consumptiegewoonten, datum, tijdstip, aantal gespaarde Bonuspunten gedurende de actie, de antwoorden op principale an schiftingsvragen, de prijzen.

Deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoons gegevens zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium NV en haar onderaannemers Shelf Service en Unlimitail met het oog op de uitvoering van deze Actie.

Coca-Cola Europacific Partners Belgium srl zal ook de persoonsgegevens van de winnaars verwerken. Zij zal dit doen als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Om de prijs te ontvangen, ontvangt de winnaar een verklarende e-mail via Bonusland om contact op te nemen met het partnermerk (Coca-Cola Europacific Partners Belgium srl), samen met een unieke code. De winnaar zal deze unieke code vervolgens invoeren bij Coca Cola, die de levering van de prijs zal regelen.

Coca-Cola Europacific Partners Belgium srl, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, verwerkt de gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de Algemene Verordening inzake de Bescherming van Persoonsgegevens ("RGPD"). Elke betrokken persoon heeft recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, verzoeken om deze te beperken, corrigeren of verwijderen door te schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming: Michael Scuvée, Chaussée de Mons 1424, 1070 Anderlecht of per e-mail naar [email protected].

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze privacypraktijken in het algemeen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of per post op :

Coca-Cola Europacific Partners Services srl/bv

Attentie: Privacy Kantoor

Bergensesteenweg 1424

Brussel 1070

België

U kunt ook per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op [email protected].

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan andere derden doorgeven, tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden. .

De deelnemer heeft recht om toegang tot zijn persoonsgegevens, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid ervan te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Hou er rekening mee dat in het geval van verwijdering van hun gegevens of bezwaar tegen de verwerking, deelnemers niet langer het recht hebben om hun winsten op te eisen. Om hun rechten uit te oefenen, kunnen deelnemers onze Privacyverklaring raadplegen die beschikbaar is op de volgende link : https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De deelnemer kan ook contact op te nemen met Carrefour Belgium NV via :

° ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.be/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249

° op het volgende adres : Carrefour Belgium – Klantendienst – Corporate Village, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem

° op het volgende e-mailadres : [email protected]

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (06/05/2024), zijnde 06/07/2024. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (06/11/2025) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.