You are here

REGLEMENT VAN DE BONUSLAND WEDSTRIJD “Mora”

Artikel 1: Algemeen

1.Huidige voorwaarden van de wedstrijd “Mora” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, setup digitale platform) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service’).

2.Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

3.Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

1.Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

2.Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

3.Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

4.De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen niet deelnemen.

1.De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.eu.

1.De Actie is enkel geldig in België in de hypermarkten Carrefour, de supermarkten Carrefour market, de buurtwinkels Carrefour express alsook de online boodschappen op carrefour.eu.

2.De Actie begint op 13/11/2023 (startdatum van de Actie) en eindigt op 17/12/2023 om middernacht. Alleen de boodschappen tussen 13/11/2023 en 10/12/2023 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden. Voor bestellingen op carrefour.eu moeten afhalingen of leveringen in dezelfde periode plaatsvinden.

3.Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 13/11/2023 tot en met 10/12/2023.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

°De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

°Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

°De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

4.Dankzij zijn inschrijving kan de deelnemer sparen voor deelnames aan de wedstrijd door deelnemende producten (zie Art 3.7) te kopen. De deelnemer moet zijn Carrefour Bonus Card tonen en scannen bij aankoop van de producten van de deelnemende merken aan de kassa van de deelnemende Carrefourwinkels. Alleen de boodschappen tussen 13/11/2023 en 10/12/2023 waarbij de Carrefour Bonus Card gescand werd, zullen in rekening genomen worden.

5.Als een deelnemer zich inschrijft na het begin van de Actie, zullen alle deelnemende producten die gekocht zijn sinds het begin van de Actie in de Carrefourwinkels in rekening genomen worden, voor zover de Carrefour Bonus Card was gescand aan de kassa bij de aankoop.

6.Het is toegestaan om meer dan één keer deel te nemen per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, sparen mee voor dezelfde rekening. Er wordt slechts één prijs toegekend per gezin met dezelfde Carrefour Bonus Card.

7.Het aantal deelnemende merken kan toenemen tijdens de actie. De wijzigingen zullen meegedeeld worden aan de deelnemer. De deelnemende producten zijn de producten van het merk MORA hieronder vermeld :

- MORA APERO MINI LOEMPIA 18X20G

- MO RISOTTO BITE O&A 12X20G

- MORA APERO FEUILL 24X22G

- MORA BITTERBALLEN 40X20G

- MORA BITTERB OVEN 12X25G

- MORA FUN MIX SELECTION 504G

- MORA BITTERBAL MET RUND 12X20G

- MORA FUNMIX CLASSIC 656G

- MORA VEGETAR BITTERBAL 12X20G

- MORA O&A FUN MIX 332G

- MORA VEGA. MINIMIX 12X20G

- MORA NACHO CHEESE BITES 12X23G

- MORA O&A MMMIXPACK 440G

- MO KIPNUGGETS OVEN 14X20G

- MORA RUNDVLEESKROKET 4X70G

- MORA BALL GOUDA OVEN 14X20G

- MORA KAASKROKET OVEN 4X70G

- MO KROK RUNDSVL OVEN 4X80G

- MORA GARNAALKR OVEN 4X60G

- MO LOEMPIA KIP 6X125GR

- MO LOEMPIA KIP EN HAM 175G

- MORA GROENTELOEMPIA 175G

- MO FRIKANDELLEN 20X70G

- MO VIANDELLEN 4X70G

- MO FRIKANDELLEN 5X70GR

- MORA CHIXFINGERS 550G

- MORA KIPKORN 4X60G

- MORA CARRERO 4X100G

- MORA HAMBURGERS 4X70G

- MORA OVEN FRIKANDEL 4X70G

- MORA PIKANTO 4X100G

- MORA SITO GOLD 4X90G

- MORA CHIXFINGERS 20X12G

- MORA KIPKORN OVEN 5X60G

- MORA MINI FRIKAND OVEN 20X20G

- MORA CRISPY CHICK'N 8X30G

- MORA HAMBURGERS 12X80G

- MORA RIBSTER 4X70G

- MORA CHIXFINGERS VEG. 12X20G

- MORA BAMISCHIJVEN O&A 4X80G

8.De waarde die wordt meegeteld voor de actie is deze die effectief betaald wordt aan de kassa. In het geval van een samengesteld aanbod zoals “1 product gratis bij aankoop van 2 producten”, zal enkel de waarde van de 2 betalende producten worden meegeteld. Het gratis product wordt niet meegeteld.

9.Het aantal aankopen van de deelnemer wordt gedurende de actie door Carrefour gevolgd.

Artikel 4: De wedstrijd

1. Elke aankoop van 1 deelnemend product tussen 13/11/2023 en 10/12/2023 geeft recht op een deelname voor de wedstrijd.

- Bij aankoop van 1 deelnemend MORA product : 1 deelname aan de wedstrijd

- Bij aankoop van 2 deelnemende MORA producten : 2 deelnames aan de wedstrijd

- Bij aankoop van 3 deelnemende MORA producten : 3 deelnames aan de wedstrijd

- enz…

Enkel de aankoop van de deelnemende producten waarvoor de Carrefour Bonus Card gescand werd, komen in aanmerking.

2. Deelnames worden maximaal 48 uur na aankoop van deelnemende producten automatisch toegekend. Deelnemers ontvangen een e-mail om hen te informeren dat ze deelnames hebben om te gebruiken. Deelnemers ontvangen ook elke 2 weken een e-mail om hen te informeren over hun deelnamestatus.

3.Er kan tot 17/12/2023 middernacht worden deelgenomen aan de wedstrijd.

De deelname aan het wedstrijdspel moet gebeuren tussen de data zoals vastgesteld in artikel 3. Alleen deelnames die tussen beide data worden geregistreerd, zijn toegelaten. Op de website www.bonusland.be wordt de Deelnemer uitgenodigd mee te doen aan de Actie door op de knop ‘Ik doe mee” te klikken.

⦁ Elke deelnemer verklaart de volledige regels en de principes van het spel te hebben gelezen en verklaart deze te hebben geaccepteerd.

Artikel 5: Toewijzing van de winst

1.De winnaar is de persoon die voldoen aan alle wedstrijdvoorwaarden:

-Ze moeten correct ingeschreven zijn op de website van de wedstrijd door hun gegevens in te vullen en minstens een deelnemend product hebben gekocht.

- Hij of zij moet zowel de hoofdvraag als de schiftingsvraag juist hebben beantwoord. Als niemand de beslissingsvraag juist heeft beantwoord, is de winnaar de persoon die de hoofdvraag juist heeft beantwoord en wiens antwoord op de beslissingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt. Bij een gelijke stand wordt de persoon die als eerste het juiste antwoord heeft gegeven als winnaar aangewezen. Er wordt rekening gehouden met de tijd van het antwoord op de beslissende vraag.

2. In totaal zal er 2 winnaars zijn.

3. De te winnen prijs per winnaar is:

1 Mora diepvries van het merk ARO, typenummer TZW8650, met afmetingen 49,5 x 48 x 84,5 cm, inhoud 60 L; gevuld met een assortiment Mora snacks, bestaande uit:

- 3 verpakkingen Mora Frikandellen

- 3 verpakkingen Mora Funmix Selection

- 3 verpakkingen Mora Rundvlees Bitterballen

- 3 verpakkingen Mora Oven & Airfryer Nacho Cheese Bites

- 2 verpakkingen Mora Oven & Airfryer Kipnuggets

- 2 verpakkingen Mora Vegetarische Mini Mix

- 2 verpakkingen Mora Kipfingers

- 2 verpakkingen Mora Oven & Airfryer Garnalen Kroketten

4. De winnaars worden vanaf 26/12/2023 per e-mail gecontacteerd door Carrefour. In deze e-mail ontvangen de winnaars een unieke code en de gegevens van een contactpersoon bij Hokra bv. die de levering van prijs op zich zal nemen. Zij zullen dan worden verzocht contact op te nemen met Hokra bv, die voor de levering van de prijs zal zorgen.

5. Bij weigering, niet-afhaling of niet-toekennen van een prijs of als de mail van de organisatoren niet binnen de gevraagde termijn is beantwoord, om welke reden ook, gaat de prijs terug naar de organisatoren en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke aard ook.

6. Als het meegedeelde adres onjuist blijkt of als een prijs niet wordt opgeëist binnen de maand na het einde van de wedstrijd zonder dat de organisatoren hiervoor verantwoordelijk zijn, verliest deze winnaar zijn recht op de prijs en blijft deze laatste de eigendom van de organisatoren. In dit geval verliest de winnaar het recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

7. Er wordt niet gecommuniceerd over dit reglement of over de resultaten van de wedstrijd.

8. Er wordt maar één prijs toegekend per familie die titularis is van dezelfde Carrefour Bonus Card.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1.De winnaars worden uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedure. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

2.De organisator kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat hij verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde identifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

3.De organisator behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

4.De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

5.De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

6.De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

7.Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden.

8. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:

● elk geval van overmacht of een beslissing van de overheid waardoor de winnaar niet van de prijs kan genieten,

● ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak ook, als gevolg van de deelname aan de Actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, in welke vorm dan ook

● verliezen en/of vertragingen veroorzaakt door derden, in welke vorm dan ook.

eventuele extra kosten en/of verblijfs- of vervoerskosten - anders dan de kosten die in dit reglement uitdrukkelijk ten laste van de Organisator komen - die de winnaar moet dragen als gevolg van deelname aan de Actie, het in ontvangst nemen van de prijs en het gebruik ervan.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van het beheer van de “xxx actie”, verwerkt Carrefour, als verwerkingsverantwoordelijke, en Shelf, als verwerker, de persoonsgegevens van de deelnemersconform de wetgeving met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en conform haar Privacyverklaring, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze Actie (afhankelijk van de wijze waarop de deelnemer zich authenticeert): achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Platforms, postcode, Bonus Card nummer, datum en tijdstip van participatie, postadres, het antwoord op de algemene voorwaarden van de Actie, op het Bonusland Platform en op de Carrefour Bonus Card , e-mail statistieken, in aanmerking komende consumptiegewoonten, datum, tijdstip, aantal verkregen Bonuspunten

Deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt door Carrefour Belgium NV en haar onderaannemer Shelf Service met het oog op de uitvoering van deze Actie.

Het bedrijf Hokra bv verwerkt ook de persoonsgegevens van de winnaars. Om hun prijs te ontvangen, ontvangt de winnaar via Bonusland een verklarende e-mail om contact op te nemen met het partnermerk, evenals een unieke code. De winnaar voert deze unieke code vervolgens in bij Hokra bv, dat de levering van de prijs regelt.

Carrefour zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan andere derden doorgeven, tenzij de deelnemer hiervoor zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Carrefour neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden..

De deelnemer heeft recht om toegang tot zijn persoonsgegevens, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid ervan te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Hou er rekening mee dat in het geval van verwijdering van hun gegevens of bezwaar tegen de verwerking, deelnemers niet langer het recht hebben om hun winsten op te eisen. Om hun rechten uit te oefenen, kunnen deelnemers onze Privacyverklaring raadplegen die beschikbaar is op de volgende link : https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html

De deelnemer kan ook contact op te nemen met Carrefour Belgium NV via :

- ons contactformulier beschikbaar op https://support.carrefour.be/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=360000049249 ;

- op het volgende adres : Carrefour Belgium – Klantendienst – Corporate Village, Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem

- op het volgende e-mailadres : [email protected]

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (17/12/2023), zijnde 17/02/2024. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (17/06/2025) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.