You are here

REGLEMENT VAN HET SPEL “Vileda Looper”

Artikel 1: Algemeen

⦁ Huidige voorwaarden van het spel “Vileda Looper” (hierna de 'Actie') zijn van toepassing op de Actie georganiseerd door de vennootschap Carrefour Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Leonardo Da Vincilaan 3 , Bus 3, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour'). Om deze Actie uit te voeren (met name de organisatie van de Actie, levering prijs) doet Carrefour beroep op Shelf Service met als maatschappelijke zetel Z1 ResearchPark 50, 1731 Zellik, en ondernemingsnummer 0445.834.269 (hierna ‘Shelf Service).

⦁ Om deel te nemen aan de Actie moet u dit reglement expliciet en zonder voorbehoud aanvaarden. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Actie dan die beschreven in huidig reglement.

⦁ Het reglement is beschikbaar op de website www.bonusland.be

Artikel 2: Gemeenschappelijke voorwaarden voor de deelnemers

⦁ Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, klant van Carrefour Belgium ingeschreven aan het Carrefour Bonus Card-programma.

⦁ Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

⦁ Zijn uitgesloten van de Actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.

⦁ De werknemers en medewerkers van Carrefour en Shelf Service, die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, mogen deelnemen, mits zij zich hebben geregistreerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze verordening.

Artikel 3: Deelnameregels en -voorwaarden

⦁ De Actie is enkel geldig op de website www.bonusland.be.

⦁ De Actie begint op 20/03/2023 (startdatum van de Actie) en eindigt op 11/06/2023 om middernacht (einddatum van de actie).

⦁ Om geldig te kunnen deelnemen moet de deelnemer zich kenbaar maken op de website www.bonusland.be. ofwel via de combinatie van zijn Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum en postcode, ofwel met zijn gebruikersnaam en wachtwoord Carrefour Connect en dit vanaf 20/03/2023 tot en met 11/06/2023.

Om zich in te schrijven moet de deelnemer bepaalde persoonsgegevens invullen zoals geslacht, naam, voornaam en e-mailadres. Om zich in te schrijven moet de deelnemer ook:

⦁ De algemene voorwaarden aanvaarden van het platform Bonusland, raadpleegbaar op de website van de Actie en op www.bonusland.be.

⦁ Deze algemene voorwaarden aanvaarden en indien gevraagd zijn gegevens vervolledigen: geslacht, naam, voornaam en e-mailadres.

⦁ De algemene voorwaarden aanvaarden van de Carrefour Bonus Card waarmee hij/zij deelneemt.

Het tijdstip waarop de deelnemer zich inschrijft wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up to date en volledig zijn.

⦁ De deelnames zijn beperkt tot 1 per week en per Carrefour Bonus Card. De verschillende kaarten die behoren tot hetzelfde account, spelen mee voor hetzelfde spel. Het is niet mogelijk om meer dan één prijs te winnen per Carrefour Bonus Card-rekening.

Artikel 4: Het spel

⦁ De deelname aan het wedstrijdspel moet gebeuren tussen de data zoals vastgesteld in artikel 3. Alleen deelnames die tussen beide data worden geregistreerd, zijn toegelaten. Op de website www.bonusland.be wordt de Deelnemer uitgenodigd mee te doen aan de Actie door op de knop ‘Ik speel mee’ te klikken.

⦁ Elke deelnemer verklaart de volledige regels en de principes van het spel te hebben gelezen en verklaart deze te hebben geaccepteerd.

⦁ Deze wedstrijd is geen kansspel in de betekenis van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Het is ook geen loterij in de zin van artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht.

⦁ Het spel is een "memory" om een zo hoog mogelijke score te behalen. Het doel van het spel is om de paren kaarten zo snel mogelijk te vinden. De deelnemer met de beste score zal als winnaar worden aangewezen.

⦁ In geval van gelijke score is degene die het beste score heeft behaalt en die eerst heeft gespeeld de winnaar. Het is het tijdstip van het einde van het spel die in dat geval de winnaar zal bepalen.

Artikel 5: De winsten

⦁ In totaal is er 6012 winnaars.

⦁ De te winnen prijzen zijn als volgt:

12 elektrische spraymops VILEDA LOOPER van €159.99 waarde per stuk.

6000 e-coupons van -€2 waarde, geldig bij aankoop van 1 Vileda merk product in een Carrefour-winkel in Belgïe, uit de volgende referenties:

Lavette /Doek Colors 4pc (EAN 4023103192577)

Railstrip Lavettes 4Pack Colors (2x10 Packs) (EAN 4023103203235)

Lavette / Doek Colors 8pc (EAN 4023103185975)

Lavette / Doek Actifibre (EAN 4023103185678)

Lavette Microfibre Cloth 100% Recycled 3 Packs (EAN 4023103228634)

Railstrip Microfibre Cloth 100% Recycled 3 Packs (2x12 packs) (EAN 4023103231849)

Lavette / Doek Microfibre Ultra Fresh 3 Pack (EAN 4023103229273)

De winsten worden verdeeld in 12 spelsessies, als volgt:

Periode 1 (van 20/03/23 t.e.m. 26/03/23) : 1 looper en 500 e-coupons te winnen

Periode 2 (van 27/03/23 t.e.m. 02/04/23) : 1 looper en 500 e-coupons te winnen

Période 3 (van 03/04/23 t.e.m. 09/04/23) : 1 looper en 500 e-coupons te winnen

Période 4 (van 10/04/23 t.e.m. 16/04/23) : 1 looper en 500 e-coupons te winnen

Période 5 (van 17/04/23 t.e.m. 23/04/23) : 1 looper en 500 e-coupons te winnen

Période 6 (van 24/04/23 t.e.m. 30/04/23) : 1 looper en 500 e-coupons te winnen

Période 7 (van 01/05/23 t.e.m. 07/05/23) : 1 looper en 500 e-coupons te winnen

Période 8 (van 08/05/23 t.e.m. 14/05/23) : 1 looper en 500 e-coupons te winnen

Période 9 (van 15/05/23 t.e.m. 21/05/23) : 1 looper en 500 e-coupons te winnen

Période 10 (van 22/05/23 t.e.m. 28/05/23) : 1 looper en 500 e-coupons te winnen

Période 11 (van 29/05/23 t.e.m. 04/06/23) : 1 looper en 500 e-coupons te winnen

Période 12 (van 05/06/23 t.e.m. 11/06/23) : 1 looper en 500 e-coupons te winnen

⦁ deelnemers, winnaars en niet-winnaars, worden elke woensdag na de deelnameperiode op de hoogte gesteld. De winnaars van de e-coupons ontvangen hun coupon via e-mail en de winnaar van de VILEDA LOOPER wordt uitgenodigd om contact op te nemen met Vileda om de levering van zijn prijs te organiseren. VILEDA LOOPER-leveringen aan winnaars worden als volgt door VILEDA in 3 golven georganiseerd:

• Winnaars in periode 1, 2, 3 en 4 worden na periode 4 geleverd

• Winnaars in de periodes 5, 6, 7 en 8 worden na de periode 8 geleverd

• Winnaars in de periodes 9, 10, 11 en 12 worden na de periode 12 geleverd

.⦁ Indien het opgegeven e-mailadres aan het inschrijving niet correct blijkt te zijn, wordt de prijs teruggestuurd naar Carrefour en verliest de winnaar elk recht op een vergoeding in welke vorm dan ook. Carrefour kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

⦁ Iedere prijs is strikt persoonlijk en zijn niet overdraagbaar aan derden, noch inwisselbaar voor geld of andere producten.

⦁ Iedere (schriftelijke) vraag omtrent de Actie dient te worden verstuurd via dit contactformulier: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen.

⦁ Bij weigering van de prijs of het niet-toekennen van de prijs aan de winnaar om andere redenen, gaat de prijs terug naar Carrefour en verliest de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welke vorm ook.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

⦁ De winnaar word uitsluitend bepaald op basis van een computerprocedé. Carrefour kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor een storing aan de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die tussenkomen in de overdracht van gegevens en het hosten van de website.

⦁ Carrefour kan de deelnames van een of meerdere deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat Carrefour verantwoordelijk kan worden gesteld indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot: het gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computers vanop dezelfde indentifier, namelijk hetzelfde profiel dat werd geregistreerd op de database voor de inschrijving op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers te hacken, een vermenigvuldiging van de rekeningen, …

⦁ Carrefour behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie en de wedstrijd te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.

⦁ De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.

⦁ De deelnamekosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Carrefour de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.

⦁ Carrefour kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.

⦁ De deelnemer kan zijn coupon enkel inruilen voor de cadeaus zoals hierboven beschreven.

⦁ De deelnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de coupons.

⦁ Indien de Actie of de Wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Carrefour geenszins aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 7: Persoonlijke gegevens

In het kader van deze Actie verwerken Carrefour, als verantwoordelijke van de verwerking, Shelf Service en Vileda, als onderaannemers, de gegevens van de deelnemers conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en conform aan haar Privacy Policy, beschikbaar op https://www.carrefour.be/nl/privacy.html.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van de Actie en de uitreiking van de prijzen: naam, voornaam, taal, geslacht, e-mailadres, statistieken gelinkt aan de e-mail, gebruikersnaam, paswoord, postcode, Carrefour Bonus Card-nummer, geboortedatum, datum en uur van de inschrijving, deelname aan de actie, het antwoord op de algemene voorwaarden, op de Carrefour Bonus Card (indien nodig) en op het akkoord voor de elektronische berichten, datum en uur van iedere deelname, de in aanmerking komende consumptiegewoonten, het totaal aantal punten van het spel, het totaal aantal punten bespaard gedurende de actie, een unieke code (enkel voor de winnaars)

De deelnemers zijn geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door Carrefour Belgium nv en Shelf Service, voor de uitvoering van huidige Actie, en om de geschiedenis van de cliënt in te vullen (zie de laatste paragraaf van dit hoofdstuk over dit onderwerp). Vileda verwerkt ook de persoonsgegevens van de winnaars. Om de prijs te verkrijgen, ontvangt de winnaar via Bonusland een verklarende e-mail om contact op te nemen met het partnermerk (Vileda), samen met een unieke code. De winnaar voert deze unieke code vervolgens in bij Vileda, die ervoor zorgt dat de prijs bij hem/haar wordt afgeleverd.

Carrefour zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

In het geval van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, door laatstgenoemde het daarvoor bestemde vakje op het registratieformulier hebben aangevinkt, kan Carrefour Belgium nv zijn persoonlijke gegevens gebruiken om hem op de hoogte te houden van de toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

Carrefour zal alle noodzakelijke voorzorgen treffen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder risico is.

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met Carrefour Belgium nv:

⦁ Via ons contactformulier, beschikbaar op: www.carrefour.be/een-aanvraag-indienen;

⦁ Per telefoon op 0800/9.10.11;

⦁ Schriftelijk op hetvolgende adres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Da Vincilaan 3, bus 3, 1930 Zaventem.

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve te noteren dat in geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, zijn deelname aan deze Actie geannuleerd zal worden. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij de privacy policy van Carrefour raadplegen die beschikbaar is via deze link: https://www.carrefour.be/nl/privacy.html.

Carrefour bewaart de persoonlijke gegevens die ze verzamelt tijdens de looptijd van de Actie en die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Actie et de uitreiking van de prijzen tot maximum 2 maanden na het einde van de Actie (11/06/2023), zijnde 11/08/2023. Bepaalde beperkte gegevens (deelname aan de actie en het totaal aantal gespaarde punten tijdens de actie) worden gedurende een periode van 18 maanden (11/12/2024) bewaard op het Bonusland platform met als strikt doel de historiek van de klant bij te houden.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en de wedstrijd en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde Brusselse rechtbanken.